Mededeling in verband met het Covid-19 virus

Langzaam maar zeker gaan we weer terug naar hoe het was voordat we te maken kregen met Covid-19. Maar we zijn er nog niet, dus moeten wij ons ook in de uitvaartbranche voorlopig nog aan bepaalde regels houden.

Wat zijn de geldende regels voor uitvaarten?
Voor alle uitvaartbijeenkomsten zoals wakes, condoleances en afscheidsplechtigheden geldt een maximum aantal van 100 personen* (dit is exclusief medewerkers).
*Indien een uitvaartlocatie te klein is om 100 personen met inachtneming van 1,5 afstand te kunnen herbergen, dan blijft het maximum aantal dus onder 100 personen. De uitvaartlocatie zal in dit geval aangeven hoeveel personen maximaal bij de uitvaartplechtigheid aanwezig mogen zijn.

Verder geldt er dus vanaf 1 december 2020 een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Ook uitvaartlocaties worden daartoe gerekend. Bij verplaatsingen dient men het mondkapje te dragen. Als men zit, mag het mondkapje uiteraard wel af.

Wat is er niet veranderd?
Voor alle uitvaartsamenkomsten geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar* en het uitvaartpersoneel.
*Mits men niet tot hetzelfde huishouden behoort.

Crematoria en begraafplaatsen zullen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. Er kan dus niet worden afgeweken van de punten zoals hierboven beschreven.

Abesse Uitvaartverzorging zal ook de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Voor nu houdt dat het eerste gesprek weer gewoon persoonlijk zal plaatsvinden, maar dat ik te allen tijde de 1,5 meter respecteer en mijn mondkapje op zal zetten als ik de ruimte betreed.

Welke consequenties hebben de opgelegde maatregelen verder?
-Uitvaartpersoneel zal u uiteraard wel condoleren met uw verlies, maar daarbij op afstand blijven en u dus ook niet de hand schudden.
-De aanwezige nabestaanden wordt verzocht om 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
-Tijdens uitvaartceremonies wordt alle nabestaanden verzocht ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden, met uitzondering van personen uit één huishouden. 
-Indien nodig zal het uitvaartpersoneel zonder nabestaanden naar de ruimte gaan zal waar de overledene ligt. 
-Indien nodig, zal het uitvaartpersoneel hierbij extra beschermende maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en beschermende kleding.
-Onder bepaalde voorwaarden mag er iemand plaatsnemen in de rouwauto naast de chauffeur.* Beide personen zijn verplicht een mondkapje te dragen.
-Dit geldt ook voor inzittenden van een volgauto met chauffeur.

*  Vervoerders kunnen op elk moment afzien van dit besluit.


Thuisopbaringen zijn mogelijk, maar dit is wel afhankelijk van een aantal factoren.
In het geval dat inwonende nabestaanden (milde) verkoudheidsklachten vertonen, dan geldt dat er een thuisopbaring niet wenselijk is, in verband met de uit te voeren dagelijkse thuiscontroles. Dit geldt uiteraard ook wanneer familieleden van de overledene in thuisquarantaine zitten. Een thuisopbaring is ook niet wenselijk als nabestaanden geen 1,5 meter afstand tot het uitvaartpersoneel in acht kan nemen door ruimtegebrek.


Mocht het zo zijn dat het gesprek plaatsvindt met iemand die (milde) verkoudheidsklachten vertoont c.q. een coronabesmetting heeft opgelopen, dan zal het gesprek telefonisch of via een videoverbinding plaats moeten hebben.

Ik ben me er terdege van bewust dat al deze maatregelen in het geval van het overlijden van uw dierbare als koud en kil op u over kunnen komen. Ik werk zelf ook liever met de familie samen op een warme manier naar een mooie uitvaart toe. Maar het is helaas momenteel niet anders en dus zal ik mij daarbij moeten neerleggen, in het belang van de gezondheid van eenieder. Ik hoop daarbij op uw begrip.

Deze maatregelen gelden tot nader order.

 

Gedicht

Pluisje Paardenbloem

Niemand ziet je schoonheid
Tot je uitgebloeid bent
Zo mooi, zo teer, zo kwetsbaar
En tegelijk zo onbekend

Wanneer de wind met je spelen gaat 
En jouw zaden plukt
Dan blijft de leegte achter
Alles weggerukt

 

Maar er groeit iets moois
Zodra jij de aarde weer raakt
Met elk geland zaadje
Wordt een herinnering aan jou gemaakt

©Anneke de Jong, februari 2019

Abesse uitvaartverzorging, omdat loslaten ook anders mag. Want afscheid nemen is loslaten. En dat is moeilijk.

Ik vind het belangrijk dat u weet dat loslaten ook anders mag. Dat u weet wat er allemaal mogelijk is rondom een afscheid. Dat het traditioneel kan, maar dat het ook kan zoals u zelf in gedachten heeft. Het hoeft immers niet meer drie muziekstukken, twee sprekers en achteraf koffie en cake te zijn. Daar is niets mis mee, maar het hoeft niet als u dat niet wilt. Het kan en het mag ook anders. Daar is ook niets mis mee. En er kan wellicht meer dan u denkt.

Abesse Uitvaartverzorging denkt in alle rust met u mee en geeft u de ruimte voor uw persoonlijke wensen om zo tot een liefdevol en waardig afscheid te komen.

Home
Loslaten-homepage Abesse

Abesse Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten in de regio Rotterdam, inclusief de regio Waterweg, Voorne-Putten en Rozenburg. Zit u buiten deze regio maar wilt u toch met Abesse Uitvaartverzorging in zee? Neem gerust even contact op; we komen er vast uit.

Abesse Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-395 97 857

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u ook een email sturen naar: info@abesse-uitvaartverzorging.nl

Abesse Uitvaartverzorging
Waldhoornstraat 47
3208 SH Spijkenisse

Social Media

U kunt Abesse Uitvaartverzorging ook volgen via social media. Hieronder vindt u de link naar onze social-mediapagina’s.