Mededeling in verband met het Covid-19 virus

Vanwege de huidige besmettingscijfers zijn er op 13 november weer een groot aantal maatregelen aangescherpt. Zo is de 1,5 meter afstandsregel weer ingevoerd. Dit geldt echter niet op evenementen waar men toegang krijgt door het tonen van een bewijs van vaccinatie, een negatieve testuitslag of het bewijs dat iemand van Covid-19 is genezen. Dit bewijs dient via een qr-code op een telefoon of op papier in combinatie met een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. 

Voor de uitvaartbranche geldt hierop vooralsnog een uitzondering: er hoeft dus geen bewijs te worden overlegd dat u gevaccineerd, negatief getest of genezen bent. 

Als u echter na afloop van een uitvaart nog een horecagelegenheid bezoekt die geen onderdeel is van de uitvaartlocatie (zoals een crematorium, begraafplaats of rouwcentrum), dan gelden de normale regels die nu op de horeca van toepassing zijn, zoals toegang door middel van het tonen van een geldige qr-code en een openingstijd tot 20.00 uur.

Ook geldt er sinds 6 november weer een mondkapjesplicht op diverse locaties, zeker op locaties waar geen qr-code getoond dient te worden. Hou er dus rekening mee dat er dus ook een mondkapjesplicht kan gelden in de binnenruimte van uitvaartlocaties. 

Voor het plaatsnemen in volgauto’s geldt tot nader order nog steeds een mondkapjesplicht.

Plaatsnemen in de rouwauto naast de chauffeur is ook vaak weer toegestaan, maar alleen na vooraf gegeven toestemming van de vervoerder en/of de chauffeur. Ook hier geldt een verplichting tot het dragen van een mondkapje.

Uiteraard geldt nog steeds het dringende advies om bij klachten thuis te blijven.

Op het moment dat u bij Abesse Uitvaartverzorging melding doet van een overlijden, kunnen de volgende vragen worden gesteld:

  • Is Covid-19 de (vermoedelijke) doodsoorzaak?
  • Had de overledene klachten die gerelateerd zijn aan Covid-19?
  • Zijn er nabestaanden die op dit moment klachten hebben die gerelateerd zijn aan Covid-19?
  • Zijn er nabestaanden die in thuisquarantaine zitten?
  • Op welke locatie is de overledene nu? (thuis/ziekenhuis/verzorgingshuis)

Op het moment dat u Abesse Uitvaartverzorging opdracht geeft tot het organiseren en/of uitvoeren van de uitvaart, dient u bovenstaande vragen naar waarheid te beantwoorden.

In het geval dat er (een vermoeden van) een Covid-19 besmetting is en/of er iemand van de aanwezige nabestaanden in thuisquarantaine zit en/of Covid-19 gerelateerde klachten vertoont, dan zal het regelgesprek op afstand plaats moeten vinden. In dat geval is thuisopbaring niet mogelijk, omdat er geen personeel langs kan komen om de dagelijkse controles uit te voeren.

Thuisopbaringen zijn mogelijk, maar dit is wel afhankelijk van een aantal factoren.
Tijdens de dagelijkse thuiscontroles zal de 1,5 meter moeten worden gerespecteerd.
Geen van de inwonende en/of aanwezige nabestaanden vertoond aan Covid-19 gerelateerde klachten.
In het geval dat inwonende nabestaanden (milde) verkoudheidsklachten ontwikkelen tijdens de thuisopbaring, dan dient u daar telefonisch melding van te maken. Vanaf dat moment geldt dat de uit te voeren dagelijkse thuiscontroles wel worden uitgevoerd, maar dat daarbij geen nabestaanden in dezelfde ruimte bij aanwezig zijn. 


Maximaal twee nabestaanden mogen aanwezig zijn bij de verzorging van de overledene, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Zo moet er voldoende ruimte zijn om 1,5 meter afstand te waarborgen. Ook mag men geen Covid-19 gerelateerde klachten hebben en is het dragen van een mondkapje over neus en mond verplicht. Zoals gezegd mogen hier dus maximaal twee nabestaanden bij aanwezig zijn. Tussentijds afwisselen met andere nabestaanden die buiten de ruimte wachten is hierbij niet toegestaan.


Nabestaanden mogen eventueel ook zelf de verzorging op zich nemen; de professionele verzorgers zullen dan afstand nemen. Eventueel geven zij op 1,5 meter afstand aanwijzingen.


Als iemand is overleden aan (de gevolgen van) Covid-19, of het vermoeden bestaat dat dat het geval zou kunnen zijn, dan zal de verzorging elders plaatsvinden en niet eerder dan 24 uur na overlijden. Verzorgen in aanwezigheid van nabestaanden is dan niet mogelijk. De overledene zal in dat geval ook in een hoes gelegd worden voor de overbrenging.


Zowel de uitvaartverzorger als al het overige rouwpersoneel zal in elk geval bij binnenkomst een mondkapje dragen en te allen tijde 1,5 meter afstand houden. Ook zal u op afstand gecondoleerd worden in woord en gebaar.  


Indien er nabestaanden zijn die klachten hebben die gerelateerd (kunnen) zijn aan Covid-19, dan geldt dat deze personen niet aanwezig zijn op de locatie waar de overledene zich bevindt.


Voor opbaringen in uitvaartcentra dienen de daar geldende regels te worden gerespecteerd. Dit heeft met name gevolgen voor de groepsgrootte. Ook hiervoor geldt: indien er een maximum aantal aanwezigen wordt toegelaten voor een rouwbezoek, dan is het niet mogelijk om met meer mensen te komen en elkaar af te wisselen.


Ik ben me ervan bewust dat deze maatregelen koud en kil kunnen overkomen. Ook ik ga liever onder andere omstandigheden met families om, maar helaas zijn al deze maatregelen nog even nodig. Ik hoop oprecht dat de situatie zo snel mogelijk weer ten goede zal keren en er weer wat versoepelingen kunnen gaan plaatsvinden.


Op het moment dat u Abesse Uitvaartverzorging inschakelt en/of opdracht geeft tot het voorbereiden en/of uitvoeren van een uitvaart, dan gaat u met bovenstaande regels akkoord.


Deze maatregelen gelden tot nader order.

Gedicht

Pluisje Paardenbloem

Niemand ziet je schoonheid
Tot je uitgebloeid bent
Zo mooi, zo teer, zo kwetsbaar
En tegelijk zo onbekend

Wanneer de wind met je spelen gaat 
En jouw zaden plukt
Dan blijft de leegte achter
Alles weggerukt

 

Maar er groeit iets moois
Zodra jij de aarde weer raakt
Met elk geland zaadje
Wordt een herinnering aan jou gemaakt

©Anneke de Jong, februari 2019

Abesse uitvaartverzorging, omdat loslaten ook anders mag. Want afscheid nemen is loslaten. En dat is moeilijk.

Ik vind het belangrijk dat u weet dat loslaten ook anders mag. Dat u weet wat er allemaal mogelijk is rondom een afscheid. Dat het traditioneel kan, maar dat het ook kan zoals u zelf in gedachten heeft. Het hoeft immers niet meer drie muziekstukken, twee sprekers en achteraf koffie en cake te zijn. Daar is niets mis mee, maar het hoeft niet als u dat niet wilt. Het kan en het mag ook anders. Daar is ook niets mis mee. En er kan wellicht meer dan u denkt.

Abesse Uitvaartverzorging denkt in alle rust met u mee en geeft u de ruimte voor uw persoonlijke wensen om zo tot een liefdevol en waardig afscheid te komen.

Home
Loslaten-homepage Abesse

Abesse Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten in de regio Rotterdam, inclusief de regio Waterweg, Voorne-Putten en Rozenburg. Zit u buiten deze regio maar wilt u toch met Abesse Uitvaartverzorging in zee? Neem gerust even contact op; we komen er vast uit.

Abesse Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-395 97 857

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u ook een email sturen naar: info@abesse-uitvaartverzorging.nl

Abesse Uitvaartverzorging
Waldhoornstraat 47
3208 SH Spijkenisse

Social Media

U kunt Abesse Uitvaartverzorging ook volgen via social media. Hieronder vindt u de link naar onze social-mediapagina’s.