Mededeling in verband met het Covid-19 virus

Op 20 januari 2021 heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen in verband met het Covid-19 virus. Zoals u weet zijn onder andere scholen, horecagelegenheden, sportclubs en niet-essentiële winkels wederom gesloten. Bovendien geldt sinds 1 december 2020 een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes.
Ook voor de uitvaartbranche hebben deze aanvullende maatregelen verstrekkende gevolgen.

Wat zijn de geldende regels voor uitvaarten?
Voor alle uitvaartbijeenkomsten zoals wakes, condoleances en afscheidsplechtigheden geldt een maximum aantal van 50 personen (dit is exclusief medewerkers).
*Indien een uitvaartlocatie te klein is om 50 personen met inachtneming van 1,5 afstand te kunnen herbergen, dan blijft het maximum aantal dus onder 50 personen. De uitvaartlocatie zal in dit geval aangeven hoeveel personen maximaal bij de uitvaartplechtigheid aanwezig mogen zijn.

Verder geldt er dus vanaf 1 december 2020 een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Ook uitvaartlocaties worden daartoe gerekend. Bij verplaatsingen dient men het mondkapje te dragen. Als men zit, mag het mondkapje uiteraard wel af.

Wat is er niet veranderd?
Voor alle uitvaartsamenkomsten geldt: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar* en het uitvaartpersoneel.
*Mits men niet tot hetzelfde huishouden behoort.

Crematoria en begraafplaatsen zullen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. Er kan dus niet worden afgeweken van de punten zoals hierboven beschreven.

Abesse Uitvaartverzorging zal ook de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Voor nu houdt dat dus in dat ik, in tegenstelling tot wat (ook voor mij) gebruikelijk en wenselijk is, na een melding van overlijden niet bij u zal langskomen. De uitvaart zullen we dan op last van het RIVM telefonisch of via een Zoomverbinding moeten bespreken. De gemaakte afspraken zullen vervolgens per email naar u worden verstuurd, waarna u deze per email aan mij terugstuurt en daarmee bevestigt. Pas daarna zal ik de organisatie van de uitvaart daadwerkelijk in gang kunnen zetten.

Welke consequenties hebben de opgelegde maatregelen verder?
-Uitvaartpersoneel zal u uiteraard wel condoleren met uw verlies, maar daarbij op afstand blijven en u dus ook niet de hand schudden.
-Te allen tijde wordt aanwezige nabestaanden verzocht om 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
-Tijdens uitvaartceremonies wordt alle nabestaanden verzocht ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden, met uitzondering van personen uit één   huishouden. 
-Indien nodig het uitvaartpersoneel zonder nabestaanden naar de ruimte gaan zal waar de overledene ligt. 
-Het uitvaartpersoneel zal hierbij extra beschermende maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes en beschermende kleding.
-De overledene zal niet ter plekke worden verzorgd; dit gebeurt op een externe locatie.
-Dit houdt dus helaas ook in dat u tot nader order niet zal mogen assisteren bij de verzorging van de overledene.
-Onder bepaalde voorwaarden mag er iemand plaatsnemen in de rouwauto naast de chauffeur.* Beide personen zijn verplicht een mondkapje te dragen.
-De verhuur van volgauto’s** is aan bepaalde regels gebonden: momenteel wordt standaard de auto voor zeven personen verhuurd. Hierin mogen echter   maximaal zes passagiers plaatsnemen. Plaatsnemen naast de chauffeur is niet toegestaan.
-Indien niet iedereen in de volgauto tot hetzelfde huishouden behoort, dienen er mondkapjes te worden gedragen door iedereen vanaf 13 jaar.
–Staatsievervoerbedrijven kunnen te allen tijde overgaan tot het stopzetten van de verhuur van volgauto’s.

*  Vervoerders kunnen op elk moment afzien van dit besluit.
**Mits er op het gewenste moment volgauto’s beschikbaar zijn.

Thuisopbaringen zijn mogelijk, maar dit is wel afhankelijk van een aantal factoren.
In het geval dat inwonende nabestaanden (milde) verkoudheidsklachten vertonen, dan geldt dat er een thuisopbaring niet wenselijk is, in verband met de uit te voeren dagelijkse thuiscontroles. Dit geldt uiteraard ook wanneer familieleden van de overledene in thuisquarantaine zitten. Een thuisopbaring is ook niet wenselijk als nabestaanden geen 1,5 meter afstand tot het uitvaartpersoneel in acht kan nemen door ruimtegebrek. Verder heeft het de voorkeur dat de overledene in een kist wordt opgebaard.

In verband met de verscherpte maatregelen zal het uitvaartpersoneel u uiteraard wel condoleren, maar u hierbij niet de hand schudden. En vanzelfsprekend zal ook al het uitvaartpersoneel de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Ik ben me er terdege van bewust dat al deze maatregelen in het geval van het overlijden van uw dierbare als koud en kil op u over kunnen komen. Ik werk zelf ook liever met de familie samen op een warme manier naar een mooie uitvaart toe. Maar het is helaas momenteel niet anders en dus zal ik mij daarbij moeten neerleggen, in het belang van de gezondheid van eenieder. Ik hoop daarbij op uw begrip.

Deze maatregelen gelden tot nader order.

Gedicht

Pluisje Paardenbloem

Niemand ziet je schoonheid
Tot je uitgebloeid bent
Zo mooi, zo teer, zo kwetsbaar
En tegelijk zo onbekend

Wanneer de wind met je spelen gaat 
En jouw zaden plukt
Dan blijft de leegte achter
Alles weggerukt

 

Maar er groeit iets moois
Zodra jij de aarde weer raakt
Met elk geland zaadje
Wordt een herinnering aan jou gemaakt

©Anneke de Jong, februari 2019

Abesse uitvaartverzorging, omdat loslaten ook anders mag. Want afscheid nemen is loslaten. En dat is moeilijk.

Ik vind het belangrijk dat u weet dat loslaten ook anders mag. Dat u weet wat er allemaal mogelijk is rondom een afscheid. Dat het traditioneel kan, maar dat het ook kan zoals u zelf in gedachten heeft. Het hoeft immers niet meer drie muziekstukken, twee sprekers en achteraf koffie en cake te zijn. Daar is niets mis mee, maar het hoeft niet als u dat niet wilt. Het kan en het mag ook anders. Daar is ook niets mis mee. En er kan wellicht meer dan u denkt.

Abesse Uitvaartverzorging denkt in alle rust met u mee en geeft u de ruimte voor uw persoonlijke wensen om zo tot een liefdevol en waardig afscheid te komen.

Home
Loslaten-homepage Abesse

Abesse Uitvaartverzorging verzorgt uitvaarten in de regio Rotterdam, inclusief de regio Waterweg, Voorne-Putten en Rozenburg. Zit u buiten deze regio maar wilt u toch met Abesse Uitvaartverzorging in zee? Neem gerust even contact op; we komen er vast uit.

Abesse Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-395 97 857

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u ook een email sturen naar: info@abesse-uitvaartverzorging.nl

Abesse Uitvaartverzorging
Waldhoornstraat 47
3208 SH Spijkenisse

Social Media

U kunt Abesse Uitvaartverzorging ook volgen via social media. Hieronder vindt u de link naar onze social-mediapagina’s.