Blog

Mededeling in verband met het Covid-19 virus

Op 15 maart 2020 heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen in verband met het Covid-19 virus. Zoals u weet zijn onder andere scholen, horecagelegenheden en sportclubs langere tijd gesloten geweest.
Ook voor de uitvaartbranche hebben deze aanvullende maatregelen verstrekkende gevolgen gehad. Per 1 juli 2020 zijn er echter een aantal versoepelingen doorgevoerd die er voor zorgen dat er weer meer mensen aanwezig kunnen zijn bij uitvaarten.

Wat is er veranderd?
Voor alle uitvaartbijeenkomsten zoals wakes, condoleances, rouwbezoeken en afscheidsplechtigheden/diensten geldt: per 1 juli 2020 is het maximum aantal personen verhoogd naar 100 personen* (dit is exclusief medewerkers) bij een uitvaartplechtigheid of condoleance binnen, en naar 250 personen buiten.

(*Indien een uitvaartlocatie te klein is om 100 personen met inachtneming van 1,5 afstand te kunnen herbergen, dan blijft het maximum aantal dus onder 100 personen. De uitvaartlocatie zal in dit geval aangeven hoeveel personen maximaal bij de uitvaartplechtigheid aanwezig mogen zijn.)

Wat is er niet veranderd?

 • De aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
 • De aanwezigen wordt ook gevraagd tenminste 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
 • Dit geldt ook voor samenkomsten in de koffiekamer na afloop van de uitvaart.

Crematoria en begraafplaatsen zullen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. Er kan dus niet worden afgeweken van de punten zoals hierboven beschreven.

Verder mag ik, in tegenstelling tot wat gebruikelijk en ook wenselijk is, na een melding van overlijden niet bij u langskomen indien er nabestaanden aanwezig zijn die (milde) verkoudheidsklachten vertonen, wanneer ik zelf last heb van (milde) verkoudheidsklachten en/of wanneer er geen 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden. In dat geval zal de uitvaart op last van het RIVM hetzij telefonisch, hetzij via videobellen besproken moeten worden. De gemaakte afspraken zullen vervolgens per email naar u worden verstuurd, waarna u deze per email aan mij bevestigt. Pas daarna zal ik de organisatie van de uitvaart daadwerkelijk in gang kunnen zetten.
In dat eerste meldingsgesprek kunnen de volgende vragen aan u worden gesteld:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Welke consequenties hebben de opgelegde maatregelen verder?

 • Uitvaartpersoneel zal u uiteraard wel condoleren met uw verlies, maar daarbij op afstand blijven en u dus ook niet de hand schudden en 
 • Te allen tijde wordt aanwezige nabestaanden verzocht om 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
 • Tijdens uitvaartceremonies wordt alle nabestaanden verzocht ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden, met uitzondering van personen uit één huishouden. 
 • Het uitvaartpersoneel zonder nabestaanden naar de ruimte gaan zal waar de overledene ligt. 
 • Het uitvaartpersoneel zal hierbij extra beschermende maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes.
 • De overledene zal niet ter plekke worden verzorgd; dit gebeurt op een externe locatie.
 • Dit houdt dus helaas ook in dat u tot nader order niet zal mogen assisteren bij de verzorging van de overledene.
 • Er mag niemand anders plaatsnemen in de rouwauto dan de chauffeur.
 • De verhuur van volgauto’s* is aan bepaalde regels: momenteel wordt standaard de auto voor zeven personen verhuurd. Hierin mogen echter maximaal zes passagiers plaatsnemen. Plaatsnemen naast de chauffeur is niet toegestaan.
 • Staatsievervoerbedrijven kunnen ook overgaan tot het stopzetten van de verhuur van volgauto’s.

(*Mits er op het gewenste moment volgauto’s beschikbaar zijn.) 

Thuisopbaringen zijn ook weer mogelijk, maar dit is nog wel afhankelijk van een aantal factoren.
In het geval dat inwonende nabestaanden (milde) verkoudheidsklachten vertonen, dan geldt dat er een thuisopbaring niet wenselijk is, in verband met de uit te voeren dagelijkse thuiscontroles. Dit geldt uiteraard ook wanneer familieleden van de overledene in thuisquarantaine zitten.
Thuisopbaring is ook niet wenselijk als nabestaanden geen 1,5 meter afstand tot het uitvaartpersoneel in acht kan nemen door ruimtegebrek. Verder heeft het de voorkeur dat de overledene in een kist wordt opgebaard.

In verband met de verscherpte maatregelen zal het uitvaartpersoneel u uiteraard wel condoleren, maar u hierbij niet de hand schudden. En vanzelfsprekend zal ook het uitvaartpersoneel de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Ik ben me er terdege van bewust dat al deze maatregelen in het geval van het overlijden van uw dierbare als koud en kil op u over kunnen komen. Ik werk zelf ook liever met de familie samen op een warme manier naar een mooie uitvaart toe. Maar het is helaas momenteel niet anders en dus zal ik mij daarbij moeten neerleggen, in het belang van de gezondheid van eenieder. Ik hoop daarbij op uw begrip.

Deze maatregelen gelden tot nader order.

Blog

Toeval bestaat niet...

Mijn moeder tekende graag. Het zit een beetje in de familie: een neef van haar was kunstschilder, we hebben een kunstenares in de familie, mijn zus heeft jarenlang Delfts Blauw geschilderd en een oom van mijn moeder tekende altijd paarden. Mijn moeder had ook een specialiteit: vrouwenhoofdjes. Met pen. Op een boodschappenbriefje.

Vandaag zes jaar geleden kreeg ze een beroerte. We waren er gelukkig snel bij en ze lag binnen anderhalf uur in het ziekenhuis. Midden in de nacht lieten we haar achter op de intensive care, niet wetend wat de volgende uren zouden brengen. Maar de volgende dag zat ze gelukkig alweer rechtop in bed op ons te wachten en had ze volop praatjes. Het herstel ging voorspoedig. Zo voorspoedig, dat ze na een dikke week het ziekenhuis mocht verlaten. Maar nog niet naar huis: eerst zes weken revalideren in een verpleegtehuis.

Ze woonde nog zelfstandig in mijn geboortehuis. Op de mooiste plek van de stad, maar wel drie hoog. En zonder lift. Het was niet het meest ideale huis meer voor haar. Dus gingen we heel hard op zoek en wonder boven wonder vonden we een prachtig appartementje voor haar. Op de negende verdieping, mèt lift. Ze verheugde zich op een nieuwe start, samen met de kat.

Maar het mocht niet zo zijn. De dag na het goede nieuws dat we een andere woning hadden gevonden, kreeg ze een hartstilstand. En in plaats van een woning inrichten, moesten we er nu één leeghalen. Ook de kamer van het verpleegtehuis moest leeg. Terwijl we daarmee bezig waren, zocht iemand van de verpleging ons op. “Ze zat hier ook op een tekenclub. Volgens mij was ze nog ergens mee bezig, dus als jullie dat nog willen hebben…” Natuurlijk wilden we dat. Ze had er prachtige dingen gemaakt; en geen vrouwenkopjes. Ze was nu bezig aan een landschapje, van een foto uit een tijdschrift. Ze was aan het werk aan de lucht: een opzetje van de wolken en het begin van een regenboog, waar ze de volgende keer mee verder zou gaan.

Het schilderijtje en de foto heb ik thuis. En heel gek misschien, maar telkens als ik nu een regenboog zie, denk ik aan mijn moeder. Aan het laatste dat ze heeft geschilderd.

Afgelopen week deed ik een uitvaart op de begraafplaats waar mijn ouders ook liggen. De hele dag hing er een enorm dreigende lucht, maar scheen ook de zon. En zag ik de felste regenboog ooit, alsof m’n moeder haar goedkeuring liet blijken.
Tja… je zou bijna zeggen dat toeval niet bestaat hè?

 

25 januari 2019

Abesse Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-395 97 857

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u ook een email sturen naar: info@abesse-uitvaartverzorging.nl

Abesse Uitvaartverzorging
Waldhoornstraat 47
3208 SH Spijkenisse

Social Media

U kunt Abesse Uitvaartverzorging ook volgen via social media. Hieronder vindt u de link naar onze social-mediapagina’s.