Verzekeringen

Mededeling in verband met het Covid-19 virus

Op 15 maart 2020 heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen in verband met het Covid-19 virus. Zoals u weet zijn onder andere scholen, horecagelegenheden en sportclubs langere tijd gesloten geweest.
Ook voor de uitvaartbranche hebben deze aanvullende maatregelen verstrekkende gevolgen gehad. Per 1 juli 2020 zijn er echter een aantal versoepelingen doorgevoerd die er voor zorgen dat er weer meer mensen aanwezig kunnen zijn bij uitvaarten.

Wat is er veranderd?
Voor alle uitvaartbijeenkomsten zoals wakes, condoleances, rouwbezoeken en afscheidsplechtigheden/diensten geldt: per 1 juli 2020 is het maximum aantal personen verhoogd naar 100 personen* (dit is exclusief medewerkers) bij een uitvaartplechtigheid of condoleance binnen, en naar 250 personen buiten.

(*Indien een uitvaartlocatie te klein is om 100 personen met inachtneming van 1,5 afstand te kunnen herbergen, dan blijft het maximum aantal dus onder 100 personen. De uitvaartlocatie zal in dit geval aangeven hoeveel personen maximaal bij de uitvaartplechtigheid aanwezig mogen zijn.)

Wat is er niet veranderd?

 • De aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
 • De aanwezigen wordt ook gevraagd tenminste 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
 • Dit geldt ook voor samenkomsten in de koffiekamer na afloop van de uitvaart.

Crematoria en begraafplaatsen zullen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. Er kan dus niet worden afgeweken van de punten zoals hierboven beschreven.

Verder mag ik, in tegenstelling tot wat gebruikelijk en ook wenselijk is, na een melding van overlijden niet bij u langskomen indien er nabestaanden aanwezig zijn die (milde) verkoudheidsklachten vertonen, wanneer ik zelf last heb van (milde) verkoudheidsklachten en/of wanneer er geen 1,5 meter afstand van elkaar kan worden gehouden. In dat geval zal de uitvaart op last van het RIVM hetzij telefonisch, hetzij via videobellen besproken moeten worden. De gemaakte afspraken zullen vervolgens per email naar u worden verstuurd, waarna u deze per email aan mij bevestigt. Pas daarna zal ik de organisatie van de uitvaart daadwerkelijk in gang kunnen zetten.
In dat eerste meldingsgesprek kunnen de volgende vragen aan u worden gesteld:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Welke consequenties hebben de opgelegde maatregelen verder?

 • Uitvaartpersoneel zal u uiteraard wel condoleren met uw verlies, maar daarbij op afstand blijven en u dus ook niet de hand schudden en 
 • Te allen tijde wordt aanwezige nabestaanden verzocht om 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
 • Tijdens uitvaartceremonies wordt alle nabestaanden verzocht ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden, met uitzondering van personen uit één huishouden. 
 • Het uitvaartpersoneel zonder nabestaanden naar de ruimte gaan zal waar de overledene ligt. 
 • Het uitvaartpersoneel zal hierbij extra beschermende maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes.
 • De overledene zal niet ter plekke worden verzorgd; dit gebeurt op een externe locatie.
 • Dit houdt dus helaas ook in dat u tot nader order niet zal mogen assisteren bij de verzorging van de overledene.
 • Er mag niemand anders plaatsnemen in de rouwauto dan de chauffeur.
 • De verhuur van volgauto’s* is aan bepaalde regels: momenteel wordt standaard de auto voor zeven personen verhuurd. Hierin mogen echter maximaal zes passagiers plaatsnemen. Plaatsnemen naast de chauffeur is niet toegestaan.
 • Staatsievervoerbedrijven kunnen ook overgaan tot het stopzetten van de verhuur van volgauto’s.

(*Mits er op het gewenste moment volgauto’s beschikbaar zijn.) 

Thuisopbaringen zijn ook weer mogelijk, maar dit is nog wel afhankelijk van een aantal factoren.
In het geval dat inwonende nabestaanden (milde) verkoudheidsklachten vertonen, dan geldt dat er een thuisopbaring niet wenselijk is, in verband met de uit te voeren dagelijkse thuiscontroles. Dit geldt uiteraard ook wanneer familieleden van de overledene in thuisquarantaine zitten.
Thuisopbaring is ook niet wenselijk als nabestaanden geen 1,5 meter afstand tot het uitvaartpersoneel in acht kan nemen door ruimtegebrek. Verder heeft het de voorkeur dat de overledene in een kist wordt opgebaard.

In verband met de verscherpte maatregelen zal het uitvaartpersoneel u uiteraard wel condoleren, maar u hierbij niet de hand schudden. En vanzelfsprekend zal ook het uitvaartpersoneel de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Ik ben me er terdege van bewust dat al deze maatregelen in het geval van het overlijden van uw dierbare als koud en kil op u over kunnen komen. Ik werk zelf ook liever met de familie samen op een warme manier naar een mooie uitvaart toe. Maar het is helaas momenteel niet anders en dus zal ik mij daarbij moeten neerleggen, in het belang van de gezondheid van eenieder. Ik hoop daarbij op uw begrip.

Deze maatregelen gelden tot nader order.

Steeds meer mensen kiezen er gelukkig voor om geld opzij te zetten voor hun uitvaart. De één kiest ervoor om zelf te sparen, de ander kiest ervoor om een uitvaartverzekering af te sluiten. Je wilt tenslotte niet je nabestaanden opzadelen met de financiële gevolgen van jouw uitvaart.

Maar weet u welke soort verzekering u heeft afgesloten? En wat u daarmee kunt?

Ik leg het graag even voor u uit.

Uitvaartverzekering

Vrije keuze uitvaartondernemer

Op uw polisblad staat waarschijnlijk ergens vetgedrukt dat u bij een overlijden een bepaald nummer moet bellen. U krijgt dan een uitvaartondernemer van uw verzekeringsmaatschappij toegewezen.
Maar weet u dat u te allen tijde vrij bent om zelf de keuze voor een uitvaartondernemer te maken? Ongeacht bij wie u verzekerd bent en ongeacht wat er op uw polis staat.
U moet de verzekeraar uiteraard wel op de hoogte stellen van het overlijden. Kiest u zelf voor een uitvaartondernemer, vermeld dat dan duidelijk aan de verzekeraar in kwestie.

 

Welke soorten verzekering zijn er?

Een kapitaal uitvaartverzekering

Deze verzekering keert geld uit. Geld dat eigenlijk niet eens per sé aan een uitvaart besteed hoeft te worden. Heeft u een dergelijke verzekering, dan bent u volledig vrij om voor een uitvaartondernemer te kiezen.

Kapitaalverzekering

Een natura sommenverzekering

Lijkt een beetje op de kapitaal uitvaartverzekering. De verzekeraar keert ook hier weer geld uit en u bent volledig vrij om een uitvaartonderneming te kiezen. Het grote verschil zit hem in het feit dat het geld hier echt alleen aan de uitvaart besteed mag worden en aan niets anders.


Natura Sommenverzekering

Een natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering keert in principe geen geld uit. In plaats hiervan wordt er een pakketuitvaart aangeboden zoals deze in de polis is vermeld. Houd er rekening mee dat u bij deze uitvaart alleen aanspraak maakt op een aantal basisproducten. Zoals een standaardkist, een bepaald aantal kaarten en een standaard bloemstuk. Er is dus weinig keuzevrijheid. Wilt u toch een andere kist of bijvoorbeeld meer drukwerk of bloemen, dan is dat wel mogelijk. Er hangt alleen wel een prijskaartje aan. En dus zult u, ondanks dat u al jaren premie heeft betaald, alsnog moeten bijbetalen.
Kies je er tòch voor om een andere uitvaartonderneming in te schakelen, dan zal de verzekeraar een geldbedrag uitkeren, maar zullen bepaalde voordelen of kortingen komen te vervallen. Dit omdat zij liever zelf de uitvaart willen verzorgen. Maar bedenk dat het kiezen voor een kleinere onderneming als Abesse wellicht toch goedkoper kan zijn: Abesse maakt geen kosten voor een duur bedrijfspand of het hebben van veel personeel en maakt ook geen winst op door derden geleverde producten en diensten. Daardoor valt het starttarief alleen al vaak lager uit.

Natura verzekering

Een combinatie uitvaartverzekering

Dit lijkt dan weer op de natura uitvaartverzekering. U krijgt de pakketuitvaart zoals deze in de polis is vermeld, dus alleen met de basisproducten. Wilt u hiervan afwijken, dan kan dat tegen bijbetaling. En juist voor die bijbetaling kunt u in de combinatie uitvaartverzekering een bepaald bedrag meeverzekeren. Er is dus een deel in natura en een deel in geld verzekerd.

Combinatieverzekering

Abesse Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-395 97 857

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u ook een email sturen naar: info@abesse-uitvaartverzorging.nl

Abesse Uitvaartverzorging
Waldhoornstraat 47
3208 SH Spijkenisse

Social Media

U kunt Abesse Uitvaartverzorging ook volgen via social media. Hieronder vindt u de link naar onze social-mediapagina’s.