Tarieven

Mededeling in verband met het coronavirus

Op 15 maart heeft de overheid aanvullende maatregelen getroffen in verband met het coronavirus. Zoals u weet zijn onder andere scholen, horecagelegenheden en sportclubs per direct gesloten.
Ook voor de uitvaartbranche hebben deze aanvullende maatregelen verstrekkende gevolgen.

Bijeenkomsten – ook die met minder dan 100 personen – zijn vanaf 15 maart 18.00 uur niet meer toegestaan. Wat houdt dit concreet in?

 • Alle uitvaartbijeenkomsten zoals wakes, condoleances, rouwbezoeken en afscheidsplechtigheden/diensten mogen op last van het RIVM worden bijgewoond door maximaal 30 personen. Dit is inclusief het aanwezige uitvaartpersoneel.
 • De aanwezigen wordt gevraagd minimaal 1,5 meter van elkaar afstand te nemen.
 • De aanwezigen wordt ook gevraagd tenminste 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
 • Condoleancebijeenkomsten worden niet meer gehouden.
 • Dit geldt ook voor samenkomsten in de koffiekamer na afloop van de uitvaart.

Crematoria en begraafplaatsen zullen de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen. Zij hebben autonome bevoegdheid en kunnen hun eigen aanvullende beslissingen hierin nemen. Er kan dus niet worden afgeweken van de punten zoals hierboven beschreven.

Verder mag ik, in tegenstelling tot wat gebruikelijk en ook wenselijk is, na een melding van overlijden niet bij u langskomen. De uitvaart zal op last van het RIVM hetzij telefonisch, hetzij via videobellen besproken moeten worden. De gemaakte afspraken zullen vervolgens per email naar u worden verstuurd, waarna u deze per email aan mij bevestigt. Pas daarna zal ik de organisatie van de uitvaart daadwerkelijk in gang kunnen zetten.
In dat eerste meldingsgesprek kunnen de volgende vragen aan u worden gesteld:

 • Zijn er aanwezigen die koorts hebben?
 • Zijn er aanwezigen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er aanwezigen die verkouden zijn of veel hoesten en/of niezen?

Welke consequenties hebben de opgelegde maatregelen verder?

 • Uitvaartpersoneel zal u uiteraard wel condoleren met uw verlies, maar daarbij op afstand blijven en u dus ook niet de hand schudden en 
 • Te allen tijde wordt aanwezige nabestaanden verzocht om 1,5 meter afstand van het uitvaartpersoneel te houden.
 • Tijdens uitvaartceremonies wordt alle nabestaanden verzocht ook 1,5 meter afstand van elkaar te houden. 
 • Het uitvaartpersoneel zonder nabestaanden naar de ruimte gaan zal waar de overledene ligt. 
 • Het uitvaartpersoneel zal hierbij extra beschermende maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes.
 • De overledene zal niet ter plekke worden verzorgd; dit gebeurt op een externe locatie.
 • Dit houdt dus helaas ook in dat u tot nader order niet zal mogen assisteren bij de verzorging van de overledene.
 • Er mag niemand anders plaatsnemen in de rouwauto dan de chauffeur.
 • De verhuur van volgauto’s* is aan bepaalde regels: momenteel wordt standaard de auto voor zeven personen verhuurd. Hierin mogen echter maximaal zes passagiers plaatsnemen. Plaatsnemen naast de chauffeur is niet toegestaan.
 • Staatsievervoerbedrijven kunnen ook overgaan tot het stopzetten van de verhuur van volgauto’s.

  (*Mits er op het gewenste moment volgauto’s beschikbaar zijn.) 

In het geval dat iemand aan het coronavirus is overleden, dan geldt dat er een thuisopbaring niet wenselijk is, in verband met de uit te voeren dagelijkse thuiscontroles. Dit geldt uiteraard ook wanneer familieleden van de overledene in thuisquarantaine zitten, danwel verkoudsheidsklachten vertonen, ongeacht of de overledene aan de gevolgen van het coronavirus is overleden. Ook zal de overledene bij voorkeur in een kist moeten worden opgebaard en niet in een mand, op een opbaarplank, kartonnen kist of een kist met een open structuur, dus gemaakt van bijvoorbeeld riet. Bedopbaringen zijn momenteel ook niet wenselijk. Dit in verband met het feit dat het virus vermoedelijk nog enige tijd op een lichaam kan overleven. Deze maatregel kan u eventueel ook worden opgelegd door uitvaartlocaties zoals crematoria, begraafplaatsen en rouwcentra.

Om bovenstaande reden wordt het ook ten zeerste afgeraden om de overledene voordat deze is verzorgd nog aan te raken, een kus of een knuffel te geven in verband met besmettingsgevaar van uzelf en de mensen om u heen.

In verband met de verscherpte maatregelen zal het uitvaartpersoneel u uiteraard wel condoleren, maar u hierbij niet de hand schudden. En uiteraard zal ook het uitvaartpersoneel de afstand van 1,5 meter in acht nemen.

Ik ben me er terdege van bewust dat al deze maatregelen in het geval van het overlijden van uw dierbare als koud en kil op u over kunnen komen. Ik werk zelf ook liever met de familie samen op een warme manier naar een mooie uitvaart toe. Maar het is helaas momenteel niet anders en dus zal ik mij daarbij moeten neerleggen, in het belang van de gezondheid van eenieder. Ik hoop daarbij op uw begrip.

Deze maatregelen gelden tot nader order.

Wat kost een uitvaart?

Een uitvaart kost geld. Dat is een feit. Maar hoeveel je er uiteindelijk aan kwijt bent, heb je zelf redelijk in de hand.
Tegelijkertijd is een uitvaart ook maatwerk. Daarom is het moeilijk te bepalen hoeveel een uitvaart exact gaat kosten, maar gemiddeld kost een uitvaart tussen de 5.000 en 10.000 euro.

Er zijn een aantal kosten waar je sowieso aan vast zit, zoals de kosten van de begraafplaats of het crematorium. En dan zijn er nog kosten verbonden aan het gebruik van een rouwcentrum of een mortuarium, de opbaring en de huur van een koeling, de aanschaf van de kist en het vervoer.

 

Daarnaast hanteert Abesse een basistarief van € 1850,=.
Hier zit het volgende bij inbegrepen:

 • Het aannamegesprek
 • Begeleiding van de naaste familie
 • Het regelen van de verzorging en de opbaring
 • Het regelen van een eventuele overbrenging van de overledene
 • Het voorbereiden en regelen van de condoleance en het afscheid
 • Hulp bij het opstellen van de rouwkaart/bedankkaartjes/advertentie
 • De aangifte van overlijden en het aanvragen van de van de overlijdensakte
 • Contacten onderhouden met leveranciers
 • Contacten onderhouden met begraafplaats of crematorium
 • Huisbezoeken, dagelijks indien er sprake is van een thuisopbaring
 • Administratieve en financiële handelingen rondom de uitvaart
 • Het maken van een offerte
 • Gemaakte telefoonkosten
 • Het maken van een draaiboek voor de dag van de uitvaart
 • Begeleiding op de dag van de uitvaart
 • Eventuele assistent op de dag van de uitvaart
 • Eventueel spreken tijdens de uitvaartplechtigheid
 • Advies over grafmonument of asbestemming
 • Nagesprek (enkele weken na de uitvaart)

In negen van de tien gevallen is alles door mij te regelen binnen de uren die ik reken voor dit basistarief. 
Soms komt het echter toch voor dat het regelen van een uitvaart complexer is en daardoor meer tijd in beslag neemt dan normaal. Indien dat het geval is, zal ik een toeslag per uur berekenen. Uiteraard zal ik u hiervan tijdig op de hoogte stellen.

Ik werk als onafhankelijk uitvaartbegeleider en ik maak geen winst op de door derden geleverde diensten en producten. Daarom krijgt u na afloop van mij een transparante factuur, met daarbij kopieën van de facturen van derden die bij de uitvaart ingeschakeld zijn geweest.

Ongeacht bij wie u verzekerd bent...

Op uw uitvaartpolis staat hoogstwaarschijnlijk dat u na een overlijden meteen de verzekeraar in kwestie moet bellen. Maar wist u dat u zelf helemaal vrij bent om een uitvaartonderneming te kiezen? Uw verzekeraar moet ook in dat geval gewoon over gaan tot uitbetaling.

Zelfs als u een naturaverzekering heeft, mag u voor een andere uitvaartonderneming zoals Abesse kiezen.

Meer weten over verzekeringen, hun voorwaarden en de mogelijkheden? Kijk voor een uitgebreide uitleg hier.

Abesse Uitvaartverzorging is 24 uur per dag bereikbaar op telefoonnummer: 06-395 97 857

Heeft u vragen of wilt u informatie, dan kunt u ook een email sturen naar: info@abesse-uitvaartverzorging.nl

Abesse Uitvaartverzorging
Hugo de Vriesstraat 38
3132 TG Vlaardingen

Social Media

U kunt Abesse Uitvaartverzorging ook volgen via social media. Hieronder vindt u de link naar onze social-mediapagina’s.