Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Abesse Uitvaartverzorging kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Abesse Uitvaartverzorging, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Abesse Uitvaartverzorging verstrekt.

Abesse Uitvaartverzorging kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Relatie tot de overledene
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers (vast en/of mobiel)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (incidenteel)
 • Kopie ID (incidenteel)
 • Kopie Bankpas (incidenteel)
 • burgerservicenummer (BSN, incidenteel)

Voor het uitvoeren van de uitvaart legt Abesse Uitvaartverzorging een digitaal en deels schriftelijk dossier aan waarin naast de persoonlijke gegevens ook overeenkomst, draaiboek, kostenbegroting, foto’s, muziek, rouwkaarten, advertenties, opdrachtformulieren, registratieformulieren, e-mails en dergelijke kunnen worden opgeslagen.

Waarom hebben wij uw gegevens nodig?

 • Abesse Uitvaartverzorging zal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een wilsbeschikking.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Om diensten en producten ten behoeve van een uitvaart te kunnen leveren.
 • Om de financiën rond een uitvaart af te kunnen handelen.
 • Om telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt of indien dat nodig is.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Fiscale gegevens moeten volgens de wet 7 jaar bewaard worden. Hieronder vallen bijvoorbeeld nota’s van leveranciers en aan de opdrachtgever van een uitvaart.
Kopieën van ID’s en bankpassen worden verwijderd wanneer het doel waarvoor ze zijn gebruikt is bereikt (bijvoorbeeld de uitkering van een uitvaartverzekering).
Dossiers van uitvaarten bevatten bruikbare informatie voor Abesse Uitvaartverzorging over het verloop van de uitvaart. Van elke uitvaart hebben wij het dossier al dan niet ten dele op papier en digitaal bewaard voor latere referentie.

Met wie delen wij uw gegevens?
Abesse Uitvaartverzorging verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@abesse-uitvaartverzorging.nl. Abesse Uitvaartverzorging zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens
Abesse Uitvaartverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Abesse Uitvaartverzorging maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Abesse Uitvaartverzorging verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Abesse Uitvaartverzorging.

Juli 2019